×

Przed wyborem sejfu warto się zastanowić, co zamierzasz w nim przechowywać: gotówkę, dokumenty, sprzęt komputerowy, a może broń? Oczywiście duże znaczenie ma rodzaj sejfu i jego wielkość, ale jednym z najważniejszych elementów decydujących o wyborze powinna być klasa odporności na włamanie, nadawana sejfom oraz innym urządzeniom służącym do deponowania wartości, zgodnie z odpowiednimi normami. Podstawową normą, na podstawie której wydawane są certyfikaty na urządzenia do zabezpieczania wartości jest europejska norma PN-EN 1143-1.

Dla sejfów stopień odporności na włamanie jest określany w klasach od 0 do VIII według norm europejskich PN-EN 1143-1 lub PN-EN 1143-2 oraz w klasach S1 i S2 zgodnie z normą PN-EN 14450. Wybór odpowiedniej klasy odporności na włamanie jest bardzo istotny nie tylko ze względu na ochronę zawartości sejfu, ale również jej ubezpieczenie. Zawartość sejfu zostanie ubezpieczona na odpowiednią kwotę tylko wtedy, gdy sejf będzie oznaczony odpowiednią klasą.Warto również wiedzieć, że wartość ubezpieczenia deponowanych w sejfie wartości (dokumenty, gotówka, sprzęt elektroniczny i inne cenne rzeczy) każdorazowo powinna być indywidualnie ustalana z wybranym ubezpieczycielem. Ponadto w przypadku, gdy zdecydujesz się na dodatkowe uzbrojenie sejfu w Elektroniczny System Nadzoru Sejfów (ESNS), znacznie podnoszący poziom ochrony i bezpieczeństwa, składka ubezpieczenia będzie niższa.

Poniżej przedstawiamy poszczególne klasy odporności na włamanie oraz dopuszczalny limit przechowywanych wartości w każdej z klas według ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z dnia 9 września 2010r.).

Klasa odporności na włamanie

Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale w urządzeniach niezabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu

Limit przechowywanych wartości w PLN

S1

Według normy

PN-EN 14450

0,1 jednostki obliczeniowej* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków) - patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia; ponadto urządzenia w klasie S1 i wyższych spełniają wymagania do przechowywania broni wg Rozporządzenia MSWiA z 16.09.2014. 

ok. 48 750

S2

0,2 jednostki obliczeniowej* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 97 500

0/D-0

Według normy

PN-EN 1143-1

lub PN-EN 1143-2

0,5 jednostki obliczeniowej* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 244 000

I/D-I

1,0 jednostka obliczeniowa* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 488 000

II/D-II, N-II

1,5 jednostki obliczeniowej* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków

ok. 732 000

III/D-III, N-III

3 jednostki obliczeniowe* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 1 464 000

IV/D-IV, N-IV

5 jednostek obliczeniowych* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 2 440 000

V/D-V, N-V

8 jednostek obliczeniowych* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 3 904 000

VI/N-VI

12 jednostek obliczeniowych* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 5 856 000

VII/N-VII

16 jednostek obliczeniowych* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 7 808 000

VIII/N-VIII

20 jednostek obliczeniowych* (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków)

ok. 9 760 000

* Jednostka obliczeniowa to jednostka określająca wartość limitu wynoszącą 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Według danych na luty 2016 wynosi ona 4 066,95 zł x 120 = 488 034 zł.